top of page

Pre-Pro Division

Public·71 members
michelleu Edmitrievz
michelleu Edmitrievz

Prius Nav Gen5 9 1


Download File https://tlniurl.com/2tpKMK

[gap: Greek word(s)] ! CL.Hofmanne. Expediti tandem sunt preli tricis Variarum libritres priores, quarum exemplar jam accipitis, itemque supplendoalteri, quod olim accepistis, quaterniones initiales et finales,quot oportebat; unde facile videbitis, quas philuras A. B. velimremoveri. Eos libros nisi melior a lectore affulserit, quam atypographo fortuna, judicaverim infelicissimos, et quos supprimerefuisset satius. Imo quia cum nondum essent, tantam invidiam mihiconflaverunt, quam concitaturi sunt, cum prospectare et in publicoversari incipient, lividorum bilem Sed ego praevidi talia, minuspropterea offendar. Regnum hoc nostrum literarium agitatur merisfactionibus; nihil fere candide et secundum veritatem decernitur:istas etiam VOS experiri non miror: sed quod ab amicis,indignissimum clamo. Qvorsum procedet ista Veritatis[gap: Greek word(s)] , quem velfavor vel odium erga profitentes sacit Ita nimirum res omniumvalidissima subjacet voluntatibus hominum imbellium, et nisi hisvolentibus non vincit: [gap: Greekword(s)] ! Cum epistola vestra, quam primum miseritis,faciam quod vultis: Sed eam omnibus Variarum exemplaribusinserere non erit integrum; distr acta enim sunt pene ducenta;residuis potero, uti jubetis: Opusculum autem ipsum videre vellemprius: merito enim admiror Vestra omnia. [gap: Greek word(s)] isti, quorum stultum livoremexperiri me oportuit, ut e Praefatione cognoscere potestis,super libertate mea jam non irascentur, sed furent; Verum accidetipsis quod Ajaci, qui cum putaret se inter Graecos immanem stragemedere, in pecudes suas saeviit: usque adeo contemno istos[gap: Greek word(s)] musteos, quireliquos omnes pro fungis habent et peponibus, nemini concedentesquidquam. Adparo jam supplementum libror IV. de historicisGraecis Gerh. Joh. Voss. Prof. Lugd. Batavi, seu veriusCommentarium ad istos libros, qui et omissa suppleat, et[gap: Greek word(s)] indicet; tumInscriptiones prodibunt, si typographum


PHARNACES avus Mithridatis: vixit cum Evmene Pergameno seu II.(qui incepit ol. 146. desiit ol. 155.) Just. l. d. successorEvmeni datus per arbitria cognationum, ib. Cepit Sinopen,antea liberam: Strabo l. 12. Bellum vero ei prius indixeratpater Mithridates: Polyb. l. v. Olymp. 142. MITHRIDATESPonti rex, Evergetes dictus: Is primus Pop. R. amicus ac sociusappellatus, App. p. 226. naves in auxilium misit contraPoenos, ib. auxiliis ejus victus Aristonicus, rex AsiaePergamenae, Evmenis nothus, A. V. C. 623. Ol. 162. eique inpraemium propterea Romani majorem Phrygiam concesserunt: Just.l. XXXVIII. Eutropius tamen lib. IV. et Appianus p. 231.Mithridatem Magnum, hujus silium socium fuisse Romanorum bellicontra Aristonicum ajunt. Obiit anno Urbis Conditae DC CXXX. Olymp.CLXIV. repentina merte interceptum Justinus: Sinopae necatumdolo familiarium, et successisse uxorem duosque filios Str. l.X. scribit.


[gap: Greek word(s)] dicunturluctatores, qui cum prius extremis utrinque arreptis, quod dicebant[gap: Greek word(s)] , demumomissa prehensione vel consertione horum propius congrediebantur,et non complicabantur tamen, quod fiebat alias; Sed alter alterumcorporis objectu et impulsione gradu movere, vestigioque educereconabatur. Vidi apud Thomam Seghetum Scotum in tabula emarmore aliquo expressa picturam paris unius luctatorum discoinsistentium, qui obversis dorsis (brachiis dependentibus et velutotiosis) natium potissimum oppositione et impulsu sibi contranitebantur: hos recte diceremus [gap: Greekword(s)] . Ad eam luctandi rationem refero istud invetere Inscr. Romana 10. p. CCCXIII. [gap: Greek word(s)] , et interpretor de eo, quemcolluctator deturbatus loco et gradu simul depellere non potuit,sed qui in disco erectus et immobilis constitit. ApudPoliucem l. 3. c. 30. ubi [gap: Greekword(s)] in serie vocabulorum, [gap: Greek word(s)] , recensetur etiam[gap: Greek word(s)] : quod etnihili verbum est, et eo praesertim loco non meretur consistere.Longius ab elementis editi abit verbum [gap:Greek word(s)] , fateor; sed res tamen ipsa post
About

Welcome to the Pre-Pro Division group! Here, you can connect...

Members

bottom of page